Pilotprosjekt i det stille

I ett år har Nasjonalbiblioteket gjort opphavsrettslig beskyttet litteratur og andre objekter fra samlingen elektronisk tilgjengelig og søkbare i sin fullstendighet.