Foreslår å la lokalradioer sende på FM-nettet frem til 2031

Senterpartiets ønsker å utvide lokalradioens FM-konsesjon i ti nye år. Høyre er positivt innstilt.

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) står bak FM-forslaget som legges frem for Stortinget denne uken.

– Dette handler om å løfte frem lokalradioene, gi dem en klapp på skulderen og gi dem muskler til å sikre mediemangfoldet, sier stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), som står bak forslaget.

Denne uken legger denne uken frem et forslag i Stortinget som vil gjøre det mulig å la lokalradioene sende på FM-nettet frem til 2031.

I 2017 gikk NRK og kommersielle radiostasjoner i storbyene går over til utelukkende digital kringkasting (DAB+). En egen ordning lar lokalradio fortsette på FM ut 2021 etter at de nasjonale aktørene slukket sine sendere.

Sem-Jacobsen peker på at overgangen er økonomisk vanskelig for lokalradioene.

– En rekke lokalradioer og Norsk Lokalradioforbund har derfor gjort oss oppmerksomme på viktigheten av at konsesjonen utvides. Det er på FM-nettet lokalradioen får inntektene sine, som de trenger om de skal komme over på dab, men også om de skal kunne utvikle seg teknisk og innholdsmessig, sier Sem-Jacobsen.

Viktig stemme i lokaldemokratiet

Sem-Jacobsen mener lokalradioene fungerer som et lim i lokalsamfunn og miljøer.

– De bidrar til lokal nyhetsdekning, underholdning og informasjon og har ofte rollen som meningsbærende opponent til lokalavisen. Enkelte steder er lokalradioen den eneste stemmen i lokaldemokratiet, sier hun.

Hun legger til at lokalradioen i tillegg er et viktig ledd i norske kommuners beredskap ved å fungere som informasjonskanal i akutte situasjoner.

– Deres meldinger kan tas inn av dem ikke kan nås via dab, sier hun.

En håndsrekning

Pål Lomeland, daglig leder i Norsk Lokalradioforbund er svært positiv til det nye forslaget og mener det er en viktig håndsrekning til lokalradioene.

– Dette er i tråd med hva vi i forbundet har arbeidet for og vil uten tvil skape mer forutsigbare rammer og en lysere fremtid for bransjen. Vi ser dessverre at overgangen til en digital kringkastingsteknolog ikke har gått så smidig som først antatt, sier han.

Lomeland mener at tiltaket er helt nødvendig hvis lokalradio skal en sjanse til å overleve. Lokalradio henter det meste av sine inntekter fra FM-nettet, som også er med på å finansiere deler av DAB-utbyggingen.

Støtte fra Høyre

Tage Pettersen (H).

Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre, kjenner ikke til detaljene i forslaget. Han mener likevel at dette vil være et naturlig spørsmål å diskutere når kulturminister Trine Skei Grande (V) legger frem en mediemelding før jul.

I mediemeldingen skal retningen for en fremtidig mediepolitikk pekes ut.

– Vi i Høyre er positivt innstilt til å diskutere en forlengelse av konsesjonen for lokalradioene. Vi ser at en del lokalradioer står overfor store utfordringer knyttet til investeringer og omleggingen til dab frem mot 2021, sier Pettersen.