Kultur

Riksantikvaren kan ikke frede Høyblokka

  • Maren Ørstavik
    Maren Ørstavik
    Anmelder av klassisk musikk
Før 22. juli ville Riksantikvaren frede Regjeringskvartalet. Nå er det opp til regjeringen.
  • Det er regjeringen som avgjør Regjeringskvartalets skjebne. Vårt mandat nå er å sørge for at Regjeringen får bredest mulig faglig grunnlag for å fatte sitt vedtak, sier riksantikvar Jørn Holme.

Det er Miljøverndepartementet som har bestilt en ekstra utredning fra Riksantikvaren, som kommer i tillegg til utredningen som Fornyings-, administrasjons— og kirkedepartementet mottok fra eksterne konsulenter 27. juni i år.

Utredningen ble gjort av Metier, Opak og LPO Arkitekter, og konkluderte med at det ikke var lønnsomt å bevare Høyblokka og Y-blokka.

Men Riksantikvaren var ikke fornøyd med behandlingen av de k ulturhistoriske, arkitektoniske og kunstneriske verdiene , og skal derfor lage en ny utredning, med vekt på nettopp disse.

- En skandale

Før 22. juli 2011 var Riksantikvaren, Statsbygg og departementet omforent om en plan for fredning av Høyblokka og Y-blokka. Men planene ble utsatt etter terrorangrepet.

Les også

Vi vil utrede Høyblokka på nytt

— Det var full enighet i hele regjeringsapparatet om disse fredningene, understreker Holme. - Kan Regjeringskvartalet fortsatt fredes av Riksantikvaren, utenom disse utredningene?

— Nei, vi må følge de prosesser som regjeringen har bestemt. Til byggeprosjekter som koster over 750 millioner kroner, kreves det en ekspertutredning fra eksterne konsulenter, som siden skal kvalitetssikres av andre konsulenter. På dette grunnlaget skal vern eller rivning bestemmes på nyåret, før selve plansaken igangsettes, sier Holme.

— I dette tilfellet har konsulentene ikke hatt god nok kompetanse på flere viktige områder. Det er viktig at beslutningsgrunnlaget suppleres med råd fra statens egne fagmiljøer. Vi mener at dersom regjeringen tar en beslutning kun basert på den mangelfulle utredningen som er lagt frem, vil det være en skandale.

Åpent lørdag

Lørdag er Høyblokka og flere av de andre byggene i Regjeringskvartalet åpne for publikum for første gang etter 22. juli 2011. Det er i forbindelse med arrangementet Oslo åpne hus.

Statsbygg vil sørge for omvisninger i perioden fra 12 til 15 både lørdag og søndag. Oppmøte på Einar Gerhardsens plass/Grubbegata.

Les også

  1. 16 etasjer kunsthistorie

  2. Høyblokkens skjebne