Oslo før: Veien ned til oslobispens havn

I middelalderens Oslo gikk Biskopallmenningen fra St. Hallvardskatedralen til biskopens havn før den ble kjørt i stykker til det ugjenkjennelige. Nå kan Bispegata igjen bli et tydelig gateløp.

Biskopallmenningen endte i en viktig handelsbrygge, bygget opp med laftekasser lik andre brygger langs datidens strandkant i Bjørvika.

Der Oslo Ladegård ligger i dag, lot kong Olav Kyrre en gang på 1070-tallet bygge en gård for det østlandske Norges første biskop, Asgaut. Der lå også biskopens St. Hallvards katedral. I dag er den godt synlig som en flott ruin i Ruinparken.

Derfra gikk den viktige Biskopallmenningen ned til en av byens viktigste handelsbrygger ved datidens strandlinje. Arkeologer spekulerer på om det var der den rike og mektige oslobispen drev handel fra sin egen private brygge rett ved siden av.

Les hele saken med abonnement