Dagens quiz: Mandag 23. januar 2023

Hva kalles Bond-skurken som ble spilt av Mads Mikkelsen (bildet) i «Casino Royale» (2006)?

1. Fotballspiller Andrine Hegerberg har signert for ny klubb. Hvilken?
2. Hvilke tre farger finner du i flagget til Angola?
3. Hvilken fortjenesteorden ble innstiftet av kong Oscar i 1847?
4. Hva er ADHD forkortelse for?
5. Hva heter ektemannen til sosiolog, teolog og gestaltterapeut Marit Slagsvold?
6. Hva kalles Bond-skurken som ble spilt av Mads Mikkelsen i «Casino Royale» (2006)?
7. Hvilken 64 år gammel artist fra Michigan i USA heter Ciccone til etternavn?
8. Hva er det norske navnet på fuglearten Pyrrhula pyrrhula?
9. Hva er tølt, skritt og pass eksempler på?
10. Hva heter Venstres partileder?


Les hele saken med abonnement