Kultur

Engelsk på norsk

Språket vårt. Hvis en norskbruker ofte leser eller hører engelsk, kan det bli nødvendig med mer tankearbeid når han eller hun skal uttrykke seg på norsk.

Per-Egil Hegge, journalist og tidligere redaktør i Aftenposten.
  • Per Egil Hegge
Nyhetsbrev Vil du ha film- og serietips rett i innboksen?

Å tenke før man taler eller skriver, er selvsagt brysomt og slitsomt. Like fullt er det gjerne en god idé. En seksjon på den delen av kulturkartet som vi kaller norsk humor, baserer seg på hjemvendte norsk-amerikanere som sa «barna» når de mente løa eller låven, eller «disk» når de mente matrett. En norsk diplomat hadde vært så lenge ved FN at han konsekvent snakket om «å teible en mosjon» når han mente at Norge skulle fremme et forslag.

  1. desember var en engelskspråklig tenker gjengitt slik i Aftenposten: «Skal vi beskytte fortiden fra fremtiden eller skal vi beskytte fremtiden fra fortiden?» Rent bortsett fra at fremtiden ofte er mer påvirket av fortiden enn vi kanskje tror, og mye av fremtiden kommer derfra — «fortiden er forordet» står det over inngangsportalen til det amerikanske riksarkivet i Washington - er dette ravende gal preposisjonsbruk på norsk. Vi beskytter eller forsvarer noen mot noe, ikke fra noe.

Et annet fortidsfenomen ble omtalt i Aftenposten og andre aviser 29. desember. I en historie om planene om å utgi en tysk kommentarutgave av Adolf Hitlers Mein Kampf kunne vi lese at boken ikke har «vært for salg i Tyskland på 70 år». Engelskspråklige sier at noe er «for sale», men på norsk er det enten til salgs, eller i salg. Den siste varianten blir den riktige her. På norsk vil et enkelteksemplar av et verk være til salgs når det frembys, og omstendighetene kan føre til at eksemplaret er spesielt verdifullt. Det ville eksempelvis være tilfellet dersom kong Haakons utgave av Mein Kampf , med hans margnotater og understrekninger, skulle havne på auksjon. Det er all grunn til å anta at det blir værende i Slottets bibliotek.

Les også

  1. Kjøretur

  2. «Katastrofe»

  3. Farlig genitiv

  4. Til-genitiv

  5. Stanken av gull