Presseorganisasjoner skuffet over krisepakken til mediene

Regjeringen foreslår en kompensasjonsordning på 300 millioner kroner for medier som hatt store tap som følge av koronakrisen. Skuffende lite, mener NJ og Ap.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) vil opprette en kompensasjonsordning for mediene på 300 millioner kroner. Et samlet Presse-Norge har bedt om over tre ganger så mye.

Ordningen vil være søknadsbasert og vil bli lagt inn i det reviderte statsbudsjettet, som skal behandles 12. mai, kunngjorde kulturminister Abid Raja (V) i sin åpningstale på Nordiske Mediedager onsdag.

Regjeringen legger opp til at nasjonale medier som har hatt et fall i omsetningen på minst 20 prosent mellom 1. mars og 15. juni, kan søke om kompensasjon. For lokale og regionale medier settes grensen til et omsetningsfall på minst 15 prosent i samme periode.

Det er satt et tak på 15 millioner kroner per virksomhet.

– Regjeringen foreslår at rammen for ordningen begrenses oppad til 300 millioner kroner, sa Raja, som i talen rettet en hjertelig takk til mediene for innsatsen under koronakrisen.

– Medienes rolle i å formidle pandemiens utvikling har vært helt uvurderlig, sa kulturministeren.

Les også

Leserne strømmer til, men inntekter forsvinner. Denne avisen ble hardt rammet da svenskehandelen stoppet opp.

Skuffet

Men det var ikke rosen som preget reaksjonene på krisepakken fra hverken presseorganisasjonene eller opposisjonen onsdag kveld.

– Det der var sent og lite. Det må jeg si, sier en skuffet Anette Trettebergstuen (Ap) til Medier24.

– Det er sju uker siden bransjen ba om en pakke for første gang, og fem uker siden Stortinget instruerte regjeringen om å komme med en pakke, føyer hun til.

Også bransjeorganisasjonene mener pakken ikke er nok.

– Vi frykter av 300 millioner er altfor lite til å opprettholde det mediemangfoldet kulturministeren selv opplever som viktig, sier Hege Iren Frantzen, leder i Norsk Journalistlag (NJ) til NTB.

Hun er likevel glad for at det legges frem en krisepakke.

– Et stykke på vei synes dette å være i tråd med de signalene vi har gitt, sier hun.

Uklart om utforming

Koronakrisen har rammet en rekke medier hardt. Ifølge en analyse fra Medietilsynet har mediene tapt rundt 930 millioner kroner som følge av svikt i annonsemarkedet, og en rekke medier har vært nødt til å permittere ansatte.

Presseorganisasjonene har tidligere bedt om en krisepakke på over 1 milliard kroner, herunder en kompensasjonsordning for bortfall av annonseinntekter på 600 millioner og 300 i midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift de neste fire månedene.

Også generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening frykter at pakken er for liten. I tillegg er det uklart om utformingen er slik presseorganisasjonene har bedt om, påpeker han.

– Vi har bedt om annonsebortfallskompensasjon, mens her går man på omsetningsfall. Jeg er usikker på hvordan det slår ut. Det må vi kikke nærmere på, sier Jensen.

Krisepakken skal nå sendes ut på en lynrask høringsrunde.