Krisepakke til bibliotekene. Alle skoleelever får digital tilgang hjemmefra.

Det settes av nærmere 30 millioner kroner for å styrke det digitale bibliotektilbudet. Alle elever får fri tilgang til Nasjonalbibliotekets samling.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.
  • Arve Henriksen

Folkebibliotekene får 1,1 millioner ekstra e-bøker til utlån. Elever og studenter får fri digital tilgang til hele Nasjonalbibliotekets samling.

Det er hovedpunktene i en digital krisepakke fra Nasjonalbiblioteket til landets folkebibliotek. Dette kommer både den vanlige bibliotekbruker og skoleelever og studenter til gode.

– Det står mellom ti og 20 millioner bøker innelåst i landets biblioteker. Det er ikke mulig å erstatte dette tilbudet digitalt, men via nett har Nasjonalbiblioteket den eneste infrastrukturen som kan gi et minimum av tilgang til bredden av norsk litteratur, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

– Vi har fått en rekke henvendelser fra bibliotek og brukere fra hele landet om dette, så det er ingen tvil om at det er et stort behov der ute.

Les også

Avtale mellom Amedia og Nasjonalbiblioteket gir åpen tilgang til 500.000 aviser på nett

Derfor settes det nå av nærmere 30 millioner kroner for å styrke det digitale tilbudet. 20 av disse millionene blir tilført folkebibliotekene for å kjøpe inn e-bøker.

– Snittkostnaden per utlån av en e-bok er 17 kroner. Disse pengene vil derfor bety 1,1 million ekstra utlån. Det tilsvarer én måneds fysiske utlån, og mer enn et års utlån av e-bøker i norske folkebibliotek, sier Sira Myhre.

Frir til kommunene

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og Kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Myhre håper tilbudet kan utvides ytterligere.

– Hvis fylkene og kommunene også kan styrke sine budsjetter innenfor biblioteksektoren, noe vi vet at mange allerede er i gang med, er det lov å håpe at vi kan doble tallet, sier han. Midlene vil bli disponert lokalt og delt ut etter folketall.

Det at samtlige bibliotek er stengt, betyr også at skoleelever og studenter er forhindret fra å oppsøke sine lokale bibliotek. Derfor er det bestemt at alt publisert materiale som finnes digitalt i Nasjonalbibliotekets samling, vil bli tilgjengelig for skoler og studenter. Tilbudet vil bli tilgjengelig i løpet av uken. Allerede nå kan skoler søke om tilgang via nasjonalbibliotekets nettsider.

– Rundt i landet sitter det elever som skal ta eksamen, skrive særoppgave eller som har vanlig hjemmeundervisning. For at disse skal kunne jobbe på en meningsfull måte, får de nå like god tilgang til faktabøker som de ellers ville ha funnet på biblioteket. Det betyr at det ikke bare er Google som blir kilden til kunnskap, men også den norske bokarven, sier Myhre.

Les også

Her pågår verdenshistoriens største innsamling av en nasjonal kulturarv: – Det er helt unikt

Tilgangen vil kreve innlogging via Feide-systemet, som er den nasjonale løsningen for innlogging og datadeling innen utdanning og forskning. Nasjonalbiblioteket og utdanningsdirektoratet betaler tilsammen tre millioner for denne ekstraordinære tilgangen.

– Skjærer i hjertet

Ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana blir alt av fagbøker scannet og lagret digitalt.

– Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for folkebibliotekene. For meg personlig var det et tilfluktssted når vi ikke hadde tilgang på andre bøker hjemme enn Koranen. Det at bibliotekene nå er stengt, skjærer meg i hjertet. Derfor er jeg veldig glad for at hele den norske bokbransjen deltar i denne dugnaden, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja mtil Aftenposten.

I den nye pakken settes det også av fem millioner kroner som skal gå til digital formidling og arrangementer på digitale plattformer. Dette vil kunne gi økte inntekter til forfattere og andre.

Og skulle du ikke allerede ha et lånekort på biblioteket, er det ingen grunn til fortvilelse.

– Før måtte du møte opp fysisk på biblioteket for få ditt eget lånekort. Fra og med neste uke kan du registrere deg som låner på nett og få digitalt lånekort, sier Myhre.