Etter masseskytinger spres nesten alltid bildet av denne komikeren

Hold øynene åpne for feilinformasjon etter masseskyting og andre alvorlige hendelser: Den amerikanske komikeren Samuel Hyde blir nevnt nesten hver gang.

Dette er bare to eksempler, med to års mellomrom, på den merkelige «trenden». Komikeren Sam Hyde blir nevnt i sammenheng med så godt som hver eneste masseskyting i USA og flere andre terrororangrep. Det hele er en del av en spøk.

Lørdag kjørte en varebil inn i en folkemengde på en uteservering iden tyske byen Münster. Kort tid senere ble navn på og bilde av den amerikanske komikeren Samuel Hyde koblet til hendelesn.

Det er ikke første gang. Siden 2015 har Hyde blitt nevnt etter så godt som hver eneste masseskyting i USA og en hel del terrorangrep i andre deler av verden.

Les hele saken med abonnement