Kultur

Ny kulturrådsleder Tone Hansen vil ha flere ideologiske kamper

Kulturrådets nye leder mener kunst-og kulturlivets samfunnsrolle må styrkes. - Jeg vil løfte frem rådet og være en synlig leder, sier Tone Hansen.

Kulturrådets nye leder, direktør Tone Hansen.
  • Heidi Borud
    Heidi Borud
    Kulturjournalist

Vintersolen kaster lys over Høvikodden. Tone Hansens kontor er av den romslige typen. Velfylte bokhyller, kunst og mange gratulasjonskort. Store, åpne vindusflater og utsikt mot fjorden. Årets høydepunkter er japanske Yayoi Kusama som åpner i februar, og den internasjonale Nikolai Astrup-utstillingen som først skal til London og så til Henie Onstad Kunstsenter i juni.

Men vi skal først og fremst snakke med kvinnen som er blitt ny leder i Norsk kulturråd. Hun er en samfunnsengasjert kunstfaglig leder og opptatt av å styrke Kulturrådets rolle i den offentlige debatten. Hun snakker rolig om kunst og kultur som selve limet i samfunnet. – Det er det som holder oss sammen og gir oss en identitet, men også det som skiller oss fra hverandre, sier Tone Hansen.

En brytningstid

Rett før jul ble hun utnevnt til et av de tyngste lederverv i norsk kulturliv, og skal forvalte et budsjett på 885 millioner kroner i 2016.

— Vi vil stake ut en kurs som setter kulturpolitikken på agendaen, sier Hansen. Hun er opptatt av å løfte frem rådet i offentlig debatter og være en synlig leder.

— Som samfunn er vi i en brytningstid: Mange opplever arbeidsledighet og endring av sosial status, oljenæringen svekkes og det krever store omstillinger. Vi skal ta imot nye borgere til vårt samfunn samtidig med dette. Kulturen vår influeres av dette og den kan selv påvirke.

- Hva er ditt viktigste mandat?

— Det er å ta stilling til reformene som er foreslått og legge en strategisk retning for finansieringen av kulturinstitusjonene og det frie kunstfeltet. En strategisk retning er viktig, og vi må samtidig beholde armlengdes avstand til Stortinget.

— Kulturrådet kan være med på å støtte kunst og kulturuttrykk, og det er sentralt å verne om den frie stillingen rådet har i dag. Det er viktig for både demokrati og ytringsfrihet. Tillit fra fagfeltene er viktig.

Les Torstein Hvattums kommentar:

Les også

Nytt Kulturråd: Hvorfor sånt hastverk med å skifte ut Slettholm?

Forventninger

— Har du fått noen signaler fra Kulturdepartementet om hva som forventes av deg?

— Nei, det har jeg ikke. Nå gleder jeg meg til å bli kjent med både rådet og administrasjonen, og til å ha en god dialog med kulturministeren. Hun har allerede vist at hun har mange gode tanker om hva hun vil med kulturpolitikken.

Hansen vet ikke hvorfor det var akkurat hun som ble spurt om å lede Kulturrådet: - Det har jeg ikke spurt om, men jeg regner jo med at det handler om hva vi har fått til her på Henie Onstad. Det er en ære å bli spurt.

- Mange er overrasket over at Yngve Slettholm ikke ble gjenoppnevnt. Han var en populær rådsleder. Hvordan blir det å etterfølge ham?

- Det blir tøft, selvfølgelig. Jeg skal ha et møte med ham og det ser jeg frem til. Han sitter på mye kunnskap.

Den visuelle kunsten

Direktør Tone Hansen ved Henie Onstad Kunstsenter vil styrke Kulturrådets samfunnsaktuelle profil.-Jeg er en inkluderende leder som ikke er redd for å ta avgjørelser, sier hun.

— Du kommer fra billedkunstfeltet, hvordan vil det merkes? - Jeg må si det eren stor anerkjennelse for den visuelle kunsten at departementet har valgt en leder fra billedkunstfeltet. De siste årene har det vært økende bevilgninger til den visuelle kunsten og det har vært en økende profesjonalisering av kunstfeltet. Dette handler også om billedkunstnernes fagorganisasjoner som har jobbet systematisk for å heve billedkunstnernes vilkår. Målet må være at kunsten blir tilgjengelig for enda flere.

- Ønsker du en sterkere prioritering av billedkunstfeltet?

— Det kan jeg ikke svare på nå. Jeg vil nok ha et større og bredere blikk på hele feltet, og det er viktig med en ideologisk stillingtagen i flere saker. Balansen mellom de etablerte institusjonene og de frie utøverne er viktig. Det er viktig å løfte frem de frie gruppene, som også tilbyr oppsetninger ved insititusjonsscenene.

- Du skal fortsette som direktør ved Henie Onstad Kunstsenter. Ser du noen mulige rollekonflikter?

— Kulturrådet har fokus på habilitet, så i rådssaker vil det være en vurdering fra sak til sak. Det blir selvsagt en liten utfordring for meg å skille de to ulike rollene – det får jeg ta som det kommer, samtidig er kunstsentret på statsbudsjettet og er derfor ikke i konflikt med tildelinger på den måten.

- Regjeringen ønsker mer privat finansiering i kulturlivet, og et tettere samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Hvordan forholder du deg til det?

— Jeg er ikke redd for private aktører. Tvert imot: vi trenger flere private fond i kulturlivet. Henie Onstad Kunstsenter har 2/3 av inntektene fra det offentlige, og vi henter inn en tredjedel selv, og jobber for å øke den delen. Men alle kulturinstitusjoner er dønn avhengige av den stabilitet de offentlige tilskuddene innebærer. Samtidig trenger også bedriftene og næringslivet generelt å endre holdninger, og i større grad forstå kulturens kraft og betydning i samfunnet, sier Hansen.

Hun ser imidlertid ikke for seg en mer markedsretting av Kulturrådet.

— Nei, det skal Kulturrådet være skjermet for, sier hun.

Les også: Unge forfattere uttrykker bekymring for at eldre anmeldere ikke leser bøkene deres på verkenes premisser.

Les også

«Jeg har lest anmeldelser skrevet av eldre litteraturkritikere hvor vår generasjons subtile ironi og språkbruk ikke blir forstått.»

Forberedt på dragkamp

— Er du forberedt på dragkamp mellom Stortinget og Kulturrådet om prioriteringer til lokale tiltak?

— Ja, det er jeg. Jeg er forberedt på mange dragkamper og spennende diskusjoner. Det siste man vil er å ha et passivt Kulturråd.

Kunst og flyktningkrisen

- Hvordan skal kulturfeltet forholde seg til flyktningkrisen?

— Jeg vil ikke si det er en krise. Jeg vil mer si det er en tilstand. Flyktningsituasjonen er ikke noe som kommer til å gå over med det første. Det er en tilstand som vil vare i mange år. På lang sikt spiller selvsagt tilgangen til kunst og kultur en viktig rolle. Det er en del av integreringen. – Det er opp til hver enkelt kunstner å ta stilling til dette og definere sin virksomhet. Dette er et ansvar hver og en av oss har som medborger i Norge. Her er det snakk om de mellommenneskelige kvaliteter. Hvis man er skeptisk til innvandring, bør man besøke asylmottak og forsøke å erkjenne hvordan en slik mellomtilværelse fortoner seg.

- Hvordan er du som ledertype?

— Jeg er en inkluderende leder som ikke er redd for å ta avgjørelser. Jeg liker å ha gode samtaler i forkant av beslutninger. God dialog er nøkkelen til godt lederskap. Men å vise lederskap handler også om å gjøre klare prioriteringer og stå inne for dem.

Også må man ta en risiko iblant og komme seg litt utenfor komfortsonen.

- Og ellers: hva gjør du når du ikke jobber?

— Da sover jeg, og jeg har heldigvis et godt sovehjerte.

Hva forteller historien om Kulturrådet?

Les også

- Kulturrådet har blitt et lojalt organ for den politiske ledelse


Tre om Tone Hansen:

Halvor Stenstadvold, styreleder ved Henie Onstad Kunstsenter

Halvor Stenstadvold, styreleder Henie Onstad Kunstsenter

— Hun er ambisiøs på en positive måte, og hun legger planer for sine ambisjoner. Mange er jo ambisiøse, men legger ingen planer, men det evner hun. Hun er et team-menneske og bygger opp gode arbeidsrelasjoner rundt seg. Hun er også en tydelig leder og god til å ta beslutninger.

— Som person er hun lett tilgjengelig og veldig lesbar. Hun har aldri noen skjult agenda. Jeg vil si hun er ett komplett menneske.

Leonard Rickhard, billedkunstner

— Jeg har gode erfaringer med henne fra da jeg hadde utstilling på Høvikodden ifjor. Hun har vært en djerv aktør i kunstfeltet i mange år. Klar og uredd. Hun er profesjonell på alle plan og det setter jeg veldig stor pris på. Hun virker som en meget bevisst fagperson og har stor integritet, og det er jo svært viktig. Hun er rett og slett en helstøpt person.

Leonard Rickhard, billedkunstner. Her sammen med filmskaperen Torill Kove.

Linda Hofstad Helleland,kulturminister

-Jeg har veldig høye forventninger til Tone Hansen som ny leder for Kulturrådet. Hun er en dynamisk og kompetent leder som vil tilføre Kulturrådet mye kraft. Med henne som leder løfter vi det visuelle feltet.

Linda Hofstad Helleland, kulturminister

— Å utnevne Tone Hansen til ny leder for Kulturrådet var noe av det første jeg gjorde som ny kulturminister. I mitt første møte med henne talte hun varmt og engasjert for kulturlivets samfunnsrolle. Jeg er veldig glad for det.

-Hun har vist seg som en sterk leder som kan ta rådet gjennom de endringsprosesser de nå står overfor.

Hva skjer på kunstfronten i 2016. Les guiden her:

Les også

  1. Kunsthøydepunkter i kø i 2016

  2. Vil ikke ha omkamp om Lambda 

  3. Kunstverket: Får anerkjennelse etter 100 år

Les mer om

  1. Kulturpolitikk