Statens lånekasse for klassereiser

Lånekassen er en maskin for sosial mobilitet som har formet mye av det moderne Norge.

Lånekassen er blitt en av de mest virkningsrike samfunnsinstitusjoner vi har, skriver lørdagsspaltist Knut Olav Åmås.

Forleden dag var jeg på en staselig tilstelning. En tidligere kollega ble utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden, den største heder du kan få etter et langt arbeidsliv. Han er en god taler og gjorde forsamlingen nysgjerrig da han begynte å snakke – om en dato.

En dag i norgeshistorien, endatil før han ble født, som kom til å prege hans liv og alle de muligheter han hadde fått og alt han hadde greid og nå ble hedret så ettertrykkelig for.

Les hele saken med abonnement