Aftenposten lanserer ti bud for kommentarfeltet. Slik har vi jobbet.

Dersom man leser de ti budene, vil man se at ungdommene ønsker kritikk velkommen, skriver Amalie Lereng. Bildet viser de ti ungdommene i prosjektet.

Initiativet kommer fra oss, men budene kommer fra ungdommen selv.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Vi vet at mange unge vegrer seg for å delta i samfunnsdebatten fordi de er redde for hets i kommentarfeltene. Det er noe som går igjen når vi i Si ;D-redaksjonen snakker med dem om hvorfor de ikke skriver, og forskning viser det samme.

Over halvparten av dagens ungdommer opplever å få negative reaksjoner når de sier hva de mener, viste for eksempel en undersøkelse gjort for Stortinget på nyåret.

At mange vegrer seg, er synd. Det betyr at vi som samfunn går glipp av viktige stemmer og perspektiver.

Derfor inviterte Si ;D ti unge under 21 år med ulike bakgrunner og politiske ståsteder til en idédrodling. Vi spurte: Vil dere bli med oss og lage en slags vær varsom-plakat for kommentarfeltet?

Ulike faser

I fase én sendte alle ungdommene inn sine forslag til punkter. I fase to møttes vi alle digitalt. Der kom de unge gruppevis frem til ti punkter de ønsket å ha med i det endelige produktet, som vi er stolte av å presentere i dag.

Initiativet kommer fra oss i Si ;D, men rådene i plakaten er det ungdommene som står bak. De ti budene skal ligge over kommentarfeltet under alle Si ;D-innlegg fremover.

Dersom vi deler tekster om kontroversielle temaer på Facebook, kommer vi også til å dele budene i tråden under - med klar oppfordring om å holde seg saklig også her.

Forhåpentlig vil initiativet føre til et mer saklig kommentarfelt, både hos oss og hos andre, som igjen vil føre til at flere unge tør å melde seg på i samfunnsdebatten.

Ønsker kritikk

Initiativet vil selvsagt ikke føre til endring over natten, og problemet med uthenging av unge debattanter strekker seg langt lenger enn kommentarfeltene vi modererer. Men vi håper dette vil føre til bevisstgjøring.

Og et viktig poeng: Selv om en kommentar er innenfor, betyr det ikke nødvendigvis at den er konstruktiv.

Ungdomsgenerasjonsgenerasjonen har fått mange merkelapper på seg. Noen mener blant annet at de ikke tåler kritikk og kaller dem persilleblad-generasjonen, generasjon snøfnugg eller generasjon krenk.

Dersom man leser de ti budene, vil man derimot se at ungdommene ønsker kritikk velkommen. Men gjengangsordet er «saklig». Så lenge de unge opplever kritikken som det, er de glade for motstand. Det betyr jo også at de blir tatt på alvor!

Fungerende Si ;D-ansvarlig frem til 26. juni er Ellen Eriksen.