Nå trenger vi sinte menn | Maryam Iqbal Tahir

Før man ber kvinner om å søke seg til et av de mest kjønnsdelte yrkene i Norge, bør man i det minste stille noen grunnleggende likestillingskrav til mennene om bord.

Vi kan ikke sende kvinner inn i mannsdominerte bransjer som overhodet ikke er forberedt på å ta dem imot, skriver lørdagsspaltist Maryam Iqbal Tahir.

Hun er blitt kalt svak, hore, fettkjerring, hysterisk og ubrukelig som fisker, en som burde «legge inn årene» på grunn av sitt kjønn. Hun er blitt satt til oppgaver hun umulig kan mestre, bare for at kollegene kan flire etterpå. Hun er blitt tatt på uten lov. Alt dette på arbeidsplassen sin. I NRK Ytring beskriver Susanne Mortensen en nedslående virkelighet som kvinne i fiskerinæringen.

Under 3 prosent av heltidsfiskere i Norge er kvinner. Til tross for at dette er en av de eldste næringsveiene i Norge. Selv om langt flere nå enn for ti år siden velger Fiske og fangst på videregående skole, utgjør jenter 11,3 prosent. De kommer senere inn i yrket og blir værende halvparten så lenge som menn.

Les hele saken med abonnement