Kommentar

Anita Krohn Traaseth: Kunsten å inngå nye samarbeid

Skal Norge hevde seg som kunstnasjon, må vi tørre å teste ut flere offentlig-private samarbeid, ikke færre.

  • Anita Krohn Traaseth
    Anita Krohn Traaseth
    Næringslivsleder og forfatter

I 2020 åpner det nye Nasjonalmuseet, Nordens største kunstmuseum, med ambisjon om å sette Norge på verdenskartet som kunstnasjon. Det er en ambisjon som trenger innovasjon og nytenkning skal den realiseres. Som for eksempel evnen til å inngå nye samarbeid.

I juni ble en tiårig samarbeidsavtale inngått mellom Nasjonalmuseet og Fredriksen Family Art Company. Samarbeidet omfatter visning av en samling moderne, internasjonal kunst, en rekke store utstillinger og et nytt forskningsprogram som tar sikte på å fullfinansiere fire doktorgrader.

Les hele saken med abonnement