«Jo, det går jo ganske bra. Men egentlig går det ikke så bra.»

  • Finn Skårderud
Over hele verden er mennesker tvunget til å holde avstand til andre. Da mister vi kanskje mer enn vi umiddelbart innser, skriver Finn Skårderud.

Virkeligheten endret brått koreografi til mindre nærkontakt og berøring. Det har konsekvenser.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Påfallende mange svarer omtrent slik på mitt spørsmål om hvordan de har det: «Jo, det går jo ganske bra. Men egentlig går det ikke så bra.»

Vi har ikke kropper. Vi er kropper. Kroppen er ikke en ting, selv om vi ofte snakker og oppfører oss som om det var slik. Det kroppslige er simpelthen vårt første redskap for å erfare og forstå, for å være til stede i verden.

Les hele saken med abonnement