God, spiseforstyrret jul!

Jeg gruer meg til jul. Én av de viktigste grunnene er maten.

Mange i Norge spiser uten glede og føler stor forakt for kroppen sin, skriver Hilde Østbye.
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Når jeg leser eventyret om Askeladden som kappåt med trollet, tenker jeg at det trollet gjør, er lurt: Idet magen blir full, stikker han hull på den sånn at han kan spise mer, med flat mage. Slik resonnerer en som lever med en spiseforstyrrelse. For når ribba settes frem, er vi nemlig mange som gruer oss.

I en stor norsk undersøkelse foretatt av forskere ved NTNU på 27.000 kvinner mellom 19 og 99 år, viste det seg at svært mange hadde spiseforstyrret adferd, og over halvparten av kvinnene slanket seg helt uavhengig av alder og vekt. En undersøkelse fra England avslører at den jevne 45-åring har forsøkt å slanke seg 61 ganger!

Les hele saken med abonnement