Ypperlig! Eller elendig?

Bokanmeldere motsier hverandre sterkt denne høsten. Det skaper rom for debatt, skriver Ingunn Økland.

Helga Flatland, Carl Frode Tiller og Trude Marstein splitter anmelderkorpset i høst.
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Helga Flatland og Trude Marstein er begge utropt til landets fremste forfatter i høst. «Akkurat nå skriver ingen bedre enn henne», hevdet Maria Årolilja Rø i Adresseavisen da hun anmeldte romanen «Etterklang» av Flatland.

I sin anmeldelse av «Egne barn» skrev Preben Jordal her i avisen at Trude Marstein «er på vei mot et eget nivå i norsk samtidslitteratur».

Les hele saken med abonnement