Kommentar

Ikke så godt integrert likevel, da

Utenforskapet tok myndighetene på sengen under pandemien.

Er det noe pandemien har vist, så er det forskjellen på innvandrere, skriver Kjetil Rolness.
  • Kjetil Rolness
    Kjetil Rolness
    Sosiolog og skribent

Vi kan lære av kriser, heter det. Vi kan blant annet lære at store befolkningsgrupper i Norge ikke aner hva myndighetene driver med, og ikke tenker at offentlig informasjon angår dem.

Koronapandemien avdekket «lommer av utenforskap», der selv personer med lang botid i Norge i svært liten grad snakker norsk, forholder seg til norske medier og institusjoner, eller omgås folk med annen landbakgrunn.

Les hele saken med abonnement