Jan Grue: Mangfoldet i mangfoldet

Mangfold er et ord i tiden. Men blir mangfold og inkludering et spørsmål om symboler, eller om politikk og økonomi?

Rullestolbrukere utgjør en liten andel av den store gruppen funksjonshemmede. Og selv her, i minoriteten i minoriteten, er variasjonen svært stor, skriver Jan Grue.
  • Jan Grue
Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

På regjeringens nettsider om likestilling og mangfold heter det at alle som bor i Norge skal ha «like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse».

Særlig det siste punkter er spennende for meg som funksjonshemningsforsker og rullestolbruker. Det er en ganske ny tilføyelse på listen, eller i hvert fall en ny dreining i retorikken.

Les hele saken med abonnement