Et folkevalgt knefall

Stortingspresident Tone W. Trøen brukte sin dobbeltstemme for å si nei til avgradring av Frode Berg-rapporten.

Det rettes knallhard kritikk mot Etterretningstjenesten i Frode Berg-rapporten, men Stortingets presidentskap sier nei til å få den offentliggjort.

Stortingets eget kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget, ønsker åpenhet om sine konklusjoner. Også den særskilte stortingskomiteen som behandler saken, mener rapporten trygt kan avgraderes uten å skade rikets sikkerhet. Der ønsket komitéflertallet at Stortinget skulle overprøve forsvarsministeren gjennom vedta en særlov om avgradering.

Likevel sa Stortingets presidentskap torsdag nei til dette. Det skjedde med knappest mulig margin – med stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøens (H) dobbeltstemme.

Les hele saken med abonnement