Kommentar

Anita Krohn Traaseth om NAV-jubileet: «Alt som er menneskeskapt, kan endres.»

Ideen om Nav fyller 20 år i 2021. Både Nav-skandalen og det kommende jubileet er ypperlige anledninger til å minne om at alt som er menneskeskapt, kan endres.

Vi må dele opp Navs tjenester i mindre virkeområder der brukeren er premissgiver, skriver Anita Krohn Traaseth. Foto: Åge Peterson

  • Anita Krohn Traaseth
    Anita Krohn Traaseth
    Næringslivsleder og forfatter

Ideen med Nav i 2001 var god. Formålet var å gjøre det enklere for oss brukere ved å samle innsatsen og oversikten over arbeid, trygd og sosialtjenester i en etat. Men hvor enkelt ble det?

I Sundvollen-erklæringen varslet Regjeringen full gjennomgang av Nav, og i 2015 la ekspertgruppen frem rapporten. Konklusjonen var klar: Nav-kontoret har i for stor grad blitt en byråkratisk organisasjon.

Les hele saken med abonnement