«Surrete utdeling – men riktig at Sigrid ble Årets Spellemann»

Sigrid Solbakk Raabes superår kronet med den gjeveste musikkprisen.

Sigrid Raabe er Årets Spellemann 2019.
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det har kanskje ikke vært så lett å få det med seg, men de siste dagene har man altså bedrevet utdeling av Spellemannprisen for musikkåret 2019, kraftig på overtid. Spredt rundt i forskjellige flater og programmer hos NRK, i radio, på nett og på TV.

Et opplegg blant annet jeg kritiserte sterkt i forkant.

Les hele saken med abonnement