Kommentar

Finnes det virkemidler mot en ny økonomisk nedtur i Europa? | Einar Lie

Ser vi tilbake på erfaringene fra det foregående tiåret, er det ikke opplagt at det for tiden finnes fungerende virkemidler mot et nytt tilbakeslag.

En trader i det franske meglerfirmaet Global Equities under finanskrisen i september 2008.
  • Einar Lie
    Einar Lie
    Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo

Ved inngangen til forrige tiår sto den europeiske økonomien midt i den globale finanskrisen. Krisen ga kraftig vekst i ledigheten og vedvarende sosiale problemer, tross kraftfull bruk av de vanligste politiske virkemidlene man finner i økonomiske lærebøker.

Vi får håpe at 2020-tallet byr på stabile, gode tider. I en ustabil verden er det likevel all grunn til å frykte det motsatte. Hva skal da politikerne i vår del av verden gjøre for å bekjempe krisens virkninger? Ser vi tilbake på erfaringene fra det foregående tiåret, er det ikke opplagt at det for tiden finnes fungerende virkemidler mot et nytt tilbakeslag.

Les hele saken med abonnement