Barnekropper i evig beredskap

En av fire skoleelever ved over hundre av landets skoler blir mobbet. Noe av grunnen kan være at skolene ikke gjør leksa si.

Mange får senskader fra mobbing som de kan bære med seg i årevis etter skolegangen er avsluttet, skriver Maria Kjos Fonn.
  • Maria Kjos Fonn
Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Det har ikke manglet på velmente tiltak mot mobbing i skolen. Allerede for over 20 år siden lanserte den daværende regjeringen til Kjell Magne Bondevik (KrF) en såkalt nullvisjon mot mobbing. I dagens opplæringslov står det uttrykkelig at elevene har rett til et «trygt og godt psykososialt skolemiljø». Likevel fortsetter mobbingen i norske skoler, med alvorlige konsekvenser.

Mobbing er ikke «bare» systematiske overgrep mot forsvarsløse unge mennesker i en situasjon de ikke kan rømme fra. Mange får senskader som de kan bære med seg i årevis etter skolegangen er avsluttet. I enkelte tilfeller går mobbeofrene til sak i etterkant. Dagbladet har i løpet av våren avdekket at i alle fall 24 mobbesaker er blitt ført for retten i Norge i løpet av de siste knappe fem årene. Det reelle tallet er det ingen som vet, siden det ikke finnes noen nasjonal oversikt.

Les hele saken med abonnement