Kommentar

Erling Dokk Holm: – Sps «bygdevekstavtaler» vil neppe snu strømmen til byene

Senterpartiet har fått monopol på å være mot sentralisering og for en levende landsbygd. Problemet er bare at de forslagene partileder Trygve Slagsvold Vedum fremmer, neppe vil virke.

– Byene bør unne bygdene at vi nå satser på dem, sa Sp-toppene Marit Arnstad og Trygve Slagsvold Vedum under fremlegging av planene om «bygdevekstavtalene».
  • Erling Dokk Holm
    Erling Dokk Holm
    Førsteamanuensis ved NMBU

Vedum vil erstatte dagens byvekstavtaler med «bygdevekstavtaler». En byvekstavtale er i dag et samarbeid mellom staten, kommunen og brukerne om å bygge ut bedre veier, flere sykkel- og gangstier og et bedre kollektivtilbud i byene.

En «bygdevekstavtale» er derimot noe helt annet, den har lite med samferdsel å gjøre.

Les hele saken med abonnement