Kommentar

Bak gitteret | Maria Kjos Fonn

Rundt seks prosent av de innsatte i norske fengsler er kvinner. De har gjennomgående dårligere soningsvilkår enn menn, og er usynliggjort i samfunnsdebatten.

Det er lett å få inntrykk av at feminister er mer opptatt av glasstaket enn av betongveggene, skriver Maria Kjos Fonn.
  • Maria Kjos Fonn
    Maria Kjos Fonn
    Forfatter

Til enhver tid soner et par hundre norske kvinner bak piggtrådgjerder, massive gitterporter og sikkerhetskontroller. Vi kan ikke se dem fra utsiden, hører sjelden fra dem, og få vet hvordan de har det.

De sitter inne for fyllekjøring, vold mot egne barn, narkotikakriminalitet, vinningsforbrytelser eller drap. Kvinnelige innsatte utgjør rundt seks prosent av alle innsatte. Den lave andelen gjør dem i seg selv til en marginalisert og ofte usynliggjort gruppe. Det skal ganske enkelt enda mer uflaks i livet og utenforskap til for å komme i fengsel for en kvinne enn en mann.

Les hele saken med abonnement