Kommentar

Yrkesfag er ingen lekeplass for skolelei ungdom | Maryam Iqbal Tahir

Da jeg gikk på ungdomsskolen, var det mangel på fagarbeidere i Norge. 20 år senere er situasjonen den samme.

  • Maryam Iqbal Tahir
    Maryam Iqbal Tahir
    Jurist og journalist

Så lenge jeg kan huske, har Norge hatt behov for flere fagarbeidere. Denne uken var intet unntak. Da la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem sin rapport om sysselsetting og arbeidsstyrke frem mot 2040. I likhet med rapporten som kom for to år siden, viser den at Norge vil ha for få personer med yrkesfaglig bakgrunn fra videregående i årene som kommer.

Det gjelder særlig innen industri, bygg og anlegg og håndverk, helsefagarbeidere og sykepleiere. SSB anslår at vi vil mangle inntil 90.000 fagarbeidere i 2035.

Les hele saken med abonnement