Knut Olav Åmås om ytringskultur: «Folk må rett og slett skjerpe seg»

Ytringskulturen i Norge i dag kan bare forbedres nedenfra, ikke ovenfra. Det må gjøres av folk flest, ikke av lover, reguleringer, politi og domstoler.

  • Knut Olav Åmås
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Jeg ser to problemer og to løsninger når jeg komprimerer dagens trøblete ytringsdiskusjoner om tilstanden i uredigerte sosiale medier og kommentarfelter i redigerte medier.

«Ytringsfriheten» blir tatt som et slags gissel, og «debatt»-begrepet ofte brukt om ren sjikane og hets. På den ene siden blir ytringsfriheten misbrukt for å forsvare massiv trakassering som skader ytringskulturen. På den andre siden blir den dessverre, som reaksjon, begrenset av stadig nye ekskluderinger av meninger, ytringer og personer noen forakter.

Les hele saken med abonnement