Monstre finnes bare i eventyr | Maria Kjos Fonn

For å forebygge seksuelle overgrep mot barn, må vi tørre å snakke med dem som er tilbøyelige til å begå dem.

Det kan være ekstremt vanskelig å kjempe mot egne drifter og demoner, skriver Maria Kjos Fonn.
  • Maria Kjos Fonn
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det finnes knapt nok noe tema som vekker mer kollektivt avsky og raseri enn seksuelle overgrep mot barn. Med god grunn. 15 % av norske menn og kvinner anslår å ha vært utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Jenter er langt oftere rammet, og en klar majoritet av overgriperne er menn. Men også mange gutter er utsatt.

Det er lett å liste opp vanlige ettervirkninger av seksuelle overgrep i barndommen: Posttraumatisk stresslidelse, problemer med følelsesregulering, oppmerksomhet og hukommelse. Psykosomatiske smerter, spiseforstyrrelser, rusproblemer, angst og depresjon. Og i noen tilfeller til og med psykoser.

Les hele saken med abonnement