Kommentar

Et menneske som har seksuelle følelser for barn, men ikke handler på disse, fortjener støtte, ikke fordømming

For å forebygge seksuelle overgrep mot barn, må vi tørre å snakke med dem som er tilbøyelige til å begå dem.

Det kan være ekstremt vanskelig å kjempe mot egne drifter og demoner, skriver Maria Kjos Fonn. Foto: Åge Peterson

  • Maria Kjos Fonn
    Maria Kjos Fonn

Det finnes knapt nok noe tema som vekker mer kollektivt avsky og raseri enn seksuelle overgrep mot barn. Med god grunn. 15 % av norske menn og kvinner anslår å ha vært utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Jenter er langt oftere rammet, og en klar majoritet av overgriperne er menn. Men også mange gutter er utsatt.

Det er lett å liste opp vanlige ettervirkninger av seksuelle overgrep i barndommen: Posttraumatisk stresslidelse, problemer med følelsesregulering, oppmerksomhet og hukommelse. Psykosomatiske smerter, spiseforstyrrelser, rusproblemer, angst og depresjon. Og i noen tilfeller til og med psykoser.

Les hele saken med abonnement