En urban velsignelse

Er det mulig å bygge harmonisk by i 2020? Et svar på dette spørsmålet er å finne i Bjørvika i Oslo. Her finner vi et torg som demonstrerer hvordan intelligent byplanlegging og god arkitektur kan skape funksjonelle og vakre plasser.

Selv i koronaens tid, og selv om torget helt inntil de siste dagene har vært preget av byggearbeider, har mennesker trukket til Stasjonsallmenningen. Det er fordi det er et svært fint og attraktivt byrom, skriver Erling Dokk Holm.
  • Erling Dokk Holm
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Stasjonsallmenningen er som navnet antyder, et større offentlig rom.

Det strekker seg helt fra den grasiøse gangbroen som går over sporområdet på Oslo S, så slentrer den seg mellom to av de høye blokkene i Barcode-rekken, før den krysser Dronning Eufemias gate, for så å langsomt bre seg ut i form av et torg, før den avsluttes i møtet med fjorden.

Les hele saken med abonnement