Trenger Norge å være med i Innovasjon Europa? | Anita Krohn Traaseth

Det europeiske fellesskapet lanserer i 2021 verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Timingen kunne ikke vært bedre for Norge.

EUs nye satsing øker mulighetene til å konkurrere med store teknologiplattformselskaper, som for eksempel Google og Amazon, skriver vår lørdagsspaltist Anita Krohn Traaseth.
  • Anita Krohn Traaseth
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Vi har litt flaks med timing vi nordmenn, og med våre europeiske og internasjonale venner, som vi må erkjenne også kan noe om nyskaping og innovasjon.

På slutten av 50-tallet var det et nederlandsk funn av gass i Groningen som åpnet øynene for at det virkelig fantes hydrokarboner i Nordsjøen. Samtidig i et brev til Utenriksdepartementet i februar 1958 skrev Norges geologiske undersøkelse : «Man kan se bort fra mulighetene for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst.»

Les hele saken med abonnement