Lydsporet til livet ditt

Ingen tekster virker oftere på oss enn sangtekstene. De går rett i hjertet, men er oversett av hjernen.

Sterke sangtekster går rett i magen fordi de er så enkle og umiddelbare, intimt knyttet til musikken som gir dem trøkk, skriver Knut Olav Åmås.
  • Knut Olav Åmås
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Om du visste hva jeg ville gi for å bli som deg

Bli som deg, baba, bli som deg

Les hele saken med abonnement