Alle må ta ansvar, ellers gjør ingen det

Det gjelder også muslimer, selv om vi er en minoritet. Og selv om mye av terroren i verden også rammer oss.

Like lite som ekstreme islamister har noe med islam å gjøre, har høyreekstremisme noe med høyresiden å gjøre, skriver Maryam Iqbal Tahir.
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Vi kan ikke be andre om å ta et oppgjør med høyreekstremisme, når vi selv ikke vil bli avkrevd et oppgjør med ekstreme islamister. Vi kan ikke si at andres «ord kan utøve vold», men mene at våre egne ord er ytringsfrihet. Vi kan ikke be andre om å ta ytringsansvar, men selv hevde å utøve religionsfrihet.

Vi kan ikke si at det er for tidlig å si noe om Zaniar Matapours ideologiske overbevisning og tilregnelighet, når vi selv er raske med å konkludere etter kjøpesenter-skytingen i København. Vi kan ikke være opptatt av gjerningspersonens hudfarge, men forvente at andre skal la være å fortelle at gjerningspersonen er muslim. Vi kan ikke reagere på uttrykk som «ikke alle nordmenn», når vi selv svarer med «ikke alle muslimer».

Les hele saken med abonnement