Når det fineste blir det fæleste | Knut Olav Åmås

Voldtekt er en av de dypeste krenkelser et menneske kan bli utsatt for. Samtidig er det et samfunnsproblem av dimensjoner. Hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe med det?

  • Knut Olav Åmås
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Debatten om å innføre en samtykkelov har igjen satt søkelys på voldtekt. Kripos har anslått at det kanskje skjer 8–16 000 voldtekter i Norge årlig. Det svære spriket mer enn antyder usikre, store mørketall. Det blir imidlertid anmeldt færre enn 2000 voldtekter hvert år. I fjor gikk faktisk antallet ned for første gang på flere år.

Overfallsvoldtekter, som ofte blir selve det symbolske bildet på en brutal voldtekt, utgjør bare åtte prosent av anmeldelsene. De fleste voldtekter blir faktisk begått av noen offeret kjenner, ofte venner eller bekjente. I nesten halvparten av tilfellene skjer det i festsammenheng.

Les hele saken med abonnement