PFU skal gi veiledning i presseetikk, men kjendismanager-saken skaper mest usikkerhet

Kan opplysninger både være sanne, relevante og unødvendige? Ja, sier PFU og skaper usikkerhet i presseetikken.

Stein Bjøntegård, nyhetssjef i NRK, fungerte som PFU-leder under behandlingen av kjendismanager-saken. Utvalgsleder Anne Weider Aasen meldte seg inhabil. Bjøntegård ville ikke felle VG og tok dissens.
  • Morten Andersen
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

VG belyste kjendismanager Erland Bakkes virksomhet i en omfattende artikkel i oktober i fjor. Kortversjon: Han har havnet i mange konflikter. Kjendiser og privatpersoner fortalte om trakassering, pengekrav og søksmål fra Bakke.

Artikkelen var knusende for manageren. Han ble fremstilt som en smålig, hevngjerrig og løgnaktig kranglefant.

Les hele saken med abonnement