Sjekkliste for ledere før ferien | Anita Krohn Traaseth

Mange lurer på hva som skjer når de kommer tilbake på kontoret til høsten. Her er tre ting ledere bør gjøre før de skrur på fraværsmelding for ferien.

Hjemmekontor blir ikke unntaket fremover, det blir en større integrert del av arbeidshverdagen uansett sektor, skriver Anita Krohn Traaseth.
  • Anita Krohn Traaseth
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

– Vi fikk en mail, og der står det at alle skal tilbake på kontoret som vanlig 15. august, sukket en oppgitt venn. Det sto ingenting i mailen om konsekvenser av korona, som for eksempel hvordan arbeidsplassen hans skal jobbe med å tilrettelegge for fortsatt bruk av hjemmekontor. Ordene som vanlig derimot, sto med uthevet skrift. Beskjeden var klar, de skal tilbake til slik det var før koronapandemien. Stemple inn og ut av et fysisk kontorbygg. Min venn lurer nå på om han skal bruke sommerferien til å orientere seg rundt nye jobbmuligheter.

De siste månedene har ulike rapporter og analyser rundt hvilke trender og endringer vi (les: spesielt ledere) bør forberede oss på som en konsekvens av korona, blitt behørig presentert. McKinsey sendte ut en pressemelding i mars med fersk informasjon, som bekreftet det de fleste har observert den siste tiden: Trendene før korona har eskalert.

Les hele saken med abonnement