Øyets sult – om å se hverandre i øynene | Finn Skårderud

Vi er sammen via skjermer og ser på hverandre via kameraene – som familie, venner, kolleger eller lege og pasient. Men vi får ikke ordentlig øyekontakt.

Nærhet går tapt. Skjermen skjermer for følelser, skriver Finn Skårderud.

Dette er en svakhet ved teknologien. Det lar seg simpelthen ikke gjøre å se hverandre dypt i øynene. Det handler om kameraets plassering. Er det relevant?

Ja, faktisk. Dette er en karantenetekst om gjensidige blikk. Vi ser på hverandre, men møtes ikke øye til øye. Våre nervesystemer er rigget for øyekontakten, og den er ikke minst en byggestein for trygge og tillitsfulle forhold.

Les hele saken med abonnement