meninger

Hvem skal lede kunstinstitusjonene? Anne Gjevang

Opera og ballett er internasjonale kunstarter. Det kreves mer enn bare nasjonal erfaring for å forstå premissene for optimal produksjon og utvikling.
meninger

Kreative fag bør være valgfritt – ikke obligatorisk

Si ;D-innlegg: Ser elever på et fag som et avbrekk, vil det si at de kan slappe av i timene. Det bekrefter bare at musikk og kunst og håndverk er to sløve fag.
meninger

Lett avskjed med juryordningen

Avviklingen av juryordningen vil styrke rettssikkerheten og avgjørelsenes legitimitet.
meninger

Skal pelsdyrene lide i ro? Siri Martinsen

Behandlingen av pelsdyrmeldingen levner liten tvil om at næringspolitikerne ønsker å feie dyrenes interesser under teppet.
meninger

Olje-Norge i midtlivskrise | Trine Eilertsen

Oljeminister Terje Søviknes (Frp) skjerper retorikken, og vil ha mindre føleri i klimadebatten. Men skarpere fronter gagner ikke oljenæringen.
kronikk

Den aller beste heder vi viser krigs­generasjonen, er ved daglig å arbeide aktivt for demokratiets verdier, mot ufrihet og ideo­logisk grums.

Den aller beste heder vi viser krigsgenerasjonen, er ved daglig å arbeide aktivt for demokratiets verdier, mot ufrihet og ideologisk grums, kjennetegnet av desinformasjon med tilhørende postfaktuelle trekk.
meninger

Misvisende om digitalt grenseforsvar | Morten Haga Lunde

Den vanlige lovlydige nordmann vil ikke bli berørt av digitalt grenseforsvar utenom i de tilfeller der nordmannen uvitende kommuniserer med en utenlandsk terrorist.
meninger

Hagens politiserte klimasyn | Pål Presterud

Carl I. Hagens amerikanske meningsfeller tviler også på det vitenskapelige grunnlaget for å stemple røyking, miljøgifter, sur nedbør og ødeleggelse av ozonlaget som skadelig.
meninger

Et annet alvor nå | Per Anders Madsen

Regjeringsadvokaten går grundigere til verks i Breivik-saken nå enn i tingretten. I det ligger også en innrømmelse.
Til toppen