Debatt

Kortinnlegg, fredag 15. desember

Barnets beste, sukkeravgift, opera, kommunereform og USAs ambassade. Her finner du dagens kortinnlegg.
Debatt

Likelønn først om 80 år?

På 16 år har kvinners andel av menns lønn bare økt med 2,6 prosentpoeng.
Debatt

Hyll den gravide for jobben hun gjør

God svangerskapsoppfølging gjør at norske kvinner kan imøtese fødsel og barnets komme med større håp om god helse og glede enn generasjoner før oss kunne.
Debatt

Høyt spill i FN

En FN-liste kan bistå oss i ikke å bli medskyldige i menneskerettighetskrenkelser.
Debatt

Norge trenger å leie inn helsearbeidere

Det er mangel på helsearbeidere i Norge. Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb for å avhjelpe mangelen og sikre et forsvarlig helsevesen. Å forby innleie vil ramme norsk helsevesen.
Debatt

Farlig lek med skolen

Stortinget ser demonstrativt bort fra forskning og evaluering som det selv har ønsket.
Til toppen