• NRK bidrar til en misvisende, feilinformert og kunnskapsfattig offentlig klimadebatt som ikke er i tråd med NRKs mandat, skriver Pål Prestrud.

    FOTO: Larsen, Håkon Mosvold

Misvisende, feilinformert og kunnskapsfattig

Er det en tilfeldighet at NRK slipper til en materialforsker tre ganger på rad uten at det er klimaforskere til stede som kan ta til motmæle?

De siste tre gangene NRKs Debatten har hatt klima som tema og forskere har vært til stede, har Ole Henrik Ellestad uimotsagt fått anledning til å fremme påstander som ikke har rot i en vitenskapelig virkelighet. Dette har kunnet skje fordi det ikke har vært aktive klimaforskere til stede. Og da snakker jeg ikke om faglig begrunnede motforestillinger og usikkerheter som daglig diskuteres i de vitenskapelige tidsskriftene og på de vitenskapelige fagkonferansene, men om faglige spørsmål som for lengst er avklart av forskningen eller er rene faglige spekulasjoner.

Grunnløs påstand

Eksempelvis påsto materialforskeren Ellestad, som har oppnevnt seg selv til klimaforsker etter at han ble pensjonist, på Debatten 6. juni at temperaturøkningen har kommet før CO2-økningen i atmosfæren - innforstått at det menneskeskapte klimaproblemet kan avlyses. Påstanden er faglig grunnløs. På Debatten høsten 2010 påsto den samme forskeren at det både var varmere og mindre havis i Arktis på 1930-tallet enn det er nå - innforstått at det var naturlige endringer den gang og det er det nå også. Denne påstanden er også faglig grunnløs. Alt vi har av vitenskapelige data viser at det er varmere og mindre is i Arktis nå enn den gang.

Pål Prestrud
Ellestad har nærmest gjort det til sitt varemerke å spre faglige feil, gi uetterrettelige beskrivelser av klimaforskningen og spre falske anklager om anerkjente klimaforskere. Det er godt dokumentert i en rekke artikler i Samtiden og i andre medier. Hans påstand er at klimaendringene er naturlige. Men ingen klimaforskere tar ham på alvor når han stadig må ty til faglige feil, uetterretteligheter og falske anklager for å begrunne sitt syn. Dette er ikke en faglig debatt med seriøse motforestillinger til den rådende oppfatning i klimaspørsmålet, men et systematisk forsøk på å skape forvirring om hva dette viktige samfunnsspørsmålet dreier seg om.

Er det en tilfeldighet at NRK slipper til denne materialforskeren tre ganger på rad uten at det er klimaforskere til stede som kan ta til motmæle? Jeg tviler på det. På Debatten 6. juni får han først ordet når det er ti minutter igjen med begrunnelse at programmet ikke skulle domineres av uenighet om klimakunnskapen. Hvorfor ble han da invitert i det hele tatt? Representanten for Miljøpartiet De Grønne var den eneste som fikk anledning til å svare. De seerne som er skeptiske og usikre på klimaspørsmålet legger neppe særlig vekt på hva de grønne sier, og sitter igjen med inntrykk av at forskerne er splittet og at de kan velge hvem de vil tro på. Og det var kanskje hensikten?

Vet hva de gjør

Ingen må være forundret over at klimaspørsmålet provoserer svært sterke økonomiske, nasjonale og politiske interesser, og at en del av motkreftenes reaksjon er å forsøke og frata klimaforskere og klimaforskningen integritet og troverdighet. Det er akkurat som ventet. Det finnes en rekke gode dokumentarprogrammer som belyser hva som foregår på dette området. Jeg har ikke sett noen av dem på NRK og har heller ikke fått med meg at temaet er behandlet grundig på andre måter av vår rikskringkaster. Når NRK inviterer en av de fremste norske representantene for disse motkreftene i studio uten å ha klimaforskere i panelet tar jeg det for gitt at de vet akkurat hva de gjør.

Som lisensfinansiert allmennkringkaster står NRK i en særstilling sammenlignet med andre medier. NRK har forpliktet seg til å gi sitt redaksjonelle innhold et element av økt samfunnsverdi slik at programmene skal være kilder til innsikt, refleksjon og kunnskap. I dette tilfellet bidrar NRK til en misvisende, feilinformert og kunnskapsfattig offentlig debatt som ikke er i tråd med NRKs mandat.

Siste fra Meninger

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Mest lest meninger