Debatt

Kortinnlegg, fredag 15. desember

Barnets beste, sukkeravgift, opera, kommunereform og USAs ambassade. Her finner du dagens kortinnlegg.
Debatt

Likelønn først om 80 år?

På 16 år har kvinners andel av menns lønn bare økt med 2,6 prosentpoeng.
Debatt

Hyll den gravide for jobben hun gjør

God svangerskapsoppfølging gjør at norske kvinner kan imøtese fødsel og barnets komme med større håp om god helse og glede enn generasjoner før oss kunne.
Debatt

Høyt spill i FN

En FN-liste kan bistå oss i ikke å bli medskyldige i menneskerettighetskrenkelser.
Debatt

Norge trenger å leie inn helsearbeidere

Det er mangel på helsearbeidere i Norge. Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb for å avhjelpe mangelen og sikre et forsvarlig helsevesen. Å forby innleie vil ramme norsk helsevesen.
Debatt

Farlig lek med skolen

Stortinget ser demonstrativt bort fra forskning og evaluering som det selv har ønsket.
Debatt

Kort sagt, mandag 11. desember

Jerusalem, lærernormen, en invitasjon til Robert Mood og kulturkritikk. Dette er dagens kortinnlegg.
Debatt

Hvordan kan livsviktige medisiner ha så høye priser?

For lav pris kan innebære at folk dør i fremtiden fordi ny medisin aldri ble utviklet. For høy pris kan innebære at folk dør i nåtiden fordi tilgjengelig medisin ikke blir brukt.
Debatt

Johnny Hallyday - Frankrikes siste idol

For et show! Men denne gangen lå helten i kisten. Frankrikes rockelegende Johnny Hallyday kunne likevel ikke ha fått en mer gedigen avskjed.
Debatt

Kort sagt, fredag 8. desember

Informasjon om opptrening etter hjerneslag, behandling av ME, professor Dingstad og Hamsun og informasjon til togpassasjerer. Dette er dagens kortinnlegg.
Debatt

Reproduksjonsteknologi er ikke et quick fix alternativ til sex.

Det er et problem når et organ som fungerer som høringsinstans for norske myndigheter, bidrar til å sementere den allerede utbredte misforståelsen om at reproduksjonsteknologi er et quick fix alternativ til sex.
Debatt

Hvor skal dette ende?

EU er ikke noe man bør gå inn i dersom man en dag skulle ønske å ville gå ut igjen. I hvert fall ikke hvis man er en betydelig bidragsyter til felleskassen.
Debatt

«Lite skulle til for å bli et offer for Stalin»

Det synes naivt å tro at nyere forskning skulle ha en bedre følelse med hvor lite det skulle til å komme i unåde på 1930-tallet, enn Mikhail Gorbatsjov, som 50 år senere følte angst av akkurat samme grunn.
Debatt

Kort sagt, tirsdag 5. desember

Reservister i Forsvaret, arbeid for ureturnerbare, hatytringer, Paradise Papers, Slobodan Praljaks selvmord og FNs resolusjoner om Israel. Dette er dagens kortinnlegg.
Debatt

Politikerne må holde seg unna kunstfaglige vurderinger.

Kunstfaglige vurderinger skal fortsatt være det bærende prinsipp når oppnevnelse av medlemmer til stipendkomiteene blir justert slik Utvalget for statens kunstnerstipend går inn for.
Til toppen