Debatt

Kort sagt, fredag 16. juni

Frogner kino, vindkraft og Regjeringskvartalet. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Er Frogner så kald?

Aftenposten går overraskende negativt ut mot aksjonsgruppen som har lagt betydelig arbeid og midler i å få restaurert Frogner kino og omskape driften til å bli nærmere slik den opprinnelig var.
Frogner kinematografer var jo Oslos første kommunale medierom. Lars Backers praktaula er et nasjonalt klenodium, et unikum i nordisk arkitekturhistorie.

Vi har arbeidet for å få til et privat driftet bydelshus i lokalene. Fordi Søylen eiendom og også sameiet presiserte at kinodrift var utelukket, måtte vi skreddersy en helt annen type skjermbasert projeksjonsinnhold for foredrag og konferanser, jubileer og andre anledninger. Vi så også for oss allianser med nabolaget. Frogner ville endelig kunne nyte musikk og poesi akustisk igjen. Frogners kulturarbeidere samlet seg om denne dugnaden. Norges største bydel er ikke en soveby selv om det er «kveldsro». Det er fordi folk i alle generasjoner og samfunnslag bor her i motsetning til på Grünerløkka, en bydel folk gjerne flytter fra når de får barn eller går lei av et brautende uteliv.

Arbeiderpartiets Ole Jacob Kjendlie så tidlig mulighetene et bydelshus ville gi bydelen vår. Deretter fulgte en omfattende tverrpolitisk prosess som ledet oss til kulturbyråden. Historielaget og vellet stilte sammen med oss i Rådhuset da vi formante kommunen om å foreta et lukrativt gjenkjøp. Med fellesskapet som eiere ville man stå sterkere i forbindelse med restaureringen.

Vi måtte holde en avstemning i bydel Frogner om vi ønsket et kulturhus av denne typen. Den vant vi, men så begynte plutselig ting å skje: En av de fortrolige prosjektmedarbeiderne kommer plutselig med stor kraft og velter hele prosjektet ved å kjøpe det til sitt eget holdingselskap – og fremstår som om han måtte «redde» det fra noen som ikke ville ha kino der. Her synes vi Aftenposten i pinlig grad har vært mikrofonstativ for en forretningskultur ikke alle synes er grei. Da blir avisen part i hendelsen, og det tjener den ikke til ære.

Casper Evensen, talsmann for Frogner kino grendehus


Norweas «gjenbruk» av desinformasjon om vindkraft

Den 14. mai kom Norweas Andreas T. Aasheim med «luftige påstander» om vindkraft som må imøtegås.

Norwea Norsk Vindkraftforenings formål nevner ikke å redde verden fra «katastrofale klimaendringer», men blant annet at de skal øke kunnskapen om vindkraft ved etterrettelig og tilgjengelig informasjon. Denne «etterretteligheten» vil vi belyse:

Omlegging til fornybar energi alene, redder ikke verden fra klimakrisen. Verdens befolkning er det dobbelte av det som er bærekraftig for vår klode – og den finnes det bare én av.

Energi og Klima-redaktør Olav Anders Øvrebø som skriver om de 100 viktigste klimatiltakene på nettstedet Sysla/Grønn den 12. juni har prevensjon og utdanning for jenter på topp – ikke fornybar energi.

Fraværet av økonomisk bærekraftighet er godt dokumentert. Milliarder er «blåst bort» i Norge. Nye investeringer og subsidier står for tur: Ca. 70 milliarder kroner, elsertifikater til nær 50 milliarder og så kommer utenlandskabler for titalls milliarder. Dette skal vi strømkunder betale over strømregningen.

Tre måneders tilbakebetalingstid for energi brukt til vindkraftverk er feil. Siemens opererer med 9,2 måneder og NVE med 12. Levetiden på over 20 år er også en «luftig påstand». Ifølge professor Gordon Hughes' omfattende utredning om vindkraftverk fra 2012, er realistisk levetid 15 + 2–3 år.

Aasheims påstand om produksjon av mer enn 80 ganger mer energi enn det gikk med til å bygge vindkraftverket, henger derfor ikke på greip – ikke det heller.

Håvard Melbye, Saksbehandler for natur og vindkraft i Miljøvernforbundet


Statlig ødeleggelse av Oslo

De gigantiske forslagene til nytt regjeringskvartal er ødeleggende for Oslo som by. Det vil fremstå som et kaldt og menneskefiendtlig festningsområde. De nåværende planene for et nytt regjeringskvartal burde skrotes og man burde begynne på nytt.

Planen for et nytt regjeringskvartal var å sikre seg mot fremtidige terrorangrep. Imidlertid fremstår de nåværende planene som om man skal lage en såkalt grønn sone - som man har i Bagdad. Det vil si at Jan Tore Sanner og Regjeringen i praksis anser terrortrusselen som like stor i Oslo som i Bagdad. Det har hverken PST-sjefen eller Politiet hevdet med styrke, og det vil de neppe hevde. De har imidlertid uttrykt at Oslo er en forholdsvis trygg og fredelig by for innbyggerne.

Det burde derfor ikke være noen grunn for politikerne til å være så ekstremt paranoide med tanke på sikkerhet som man her legger opp til. Sikkerheten er sannsynligvis bedre ivaretatt med den nåværende ordningen: departementene spredt på flere adresser.

Sannsynligheten er derfor meget stor for at et nytt regjeringskvartal innebærer bruk av titalls milliarder av skattebetalernes penger til ingen nytte. Sånn sløsing kan ikke ansvarlige politikere være bekjent av overfor sine velgere.

Thor Krefting Nissen, Oslo


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Fornybar energi
  3. Vindkraft
  4. Regjeringskvartalet