Jeg legger ikke føringer for NRK | Linda Hofstad Helleland

Kulturminister Linda Hofstad Helleland svarer Aftenpostens leder i den såkalte Faten-debatten.

NRK er uavhengig og står selvfølgelig fritt til å gjøre sine redaksjonelle valg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenpostens leder 25. august skriver at de ønsker at jeg klargjør mitt syn i debatten som har rast den siste uken om Faten Mahdi Al-Hussainis bruk av hijab i NRK-programmet «Faten tar valget».

Først og fremst vil jeg si at jeg er glad NRK har et regelverk for, og dermed et gjennomtenkt forhold til denne, og andre type problemstillinger. Slike regelverk ligger 100 prosent under sjefredaktør – eller i dette tilfellet kringkastingssjefens – ansvar.

Jeg legger ikke føringer for NRK

Jeg understreket for øvrig i intervjuet med Vårt Land at jeg på ingen måte går inn og legger føringer for NRK. NRK er uavhengig og står selvfølgelig fritt til å gjøre sine redaksjonelle valg. Slik forsto også kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen meg i et intervju med Aftenposten 22. august.

Med det sagt, er det viktig å påpeke at dette primært ikke handler om meg, NRK eller Aftenposten. Det som er viktig å ta tak i, er den hetsen Faten – og mange andre i samfunnet vårt – opplever. Det er leit at mange vegrer seg for å delta i den offentlige samtalen fordi de opplever å bli møtt med sjikanerende eller trakasserende ytringer. Jeg tar klart avstand fra den type hets og hatefulle kommentarer.

Et flerstemt samfunn

Vi lever i et mangfoldig og flerstemt samfunn. Det betyr at så mange stemmer som mulig må komme til orde. Vi må tåle å bli provosert. Flerstemtheten utvikler oss og gjør oss til et bedre samfunn. Derfor er en åpen og fri samfunnsdebatt helt grunnleggende for et fungerende demokrati.

Denne diskusjonen går rett inn i verdidebatten vi har hatt de siste ukene. Når hets og sjikane gjør at viktige stemmer stilner så blir samfunnet vårt mindre flerstemt. Debatten blir fattig, og det er et tap for demokratiet.

Vi må tørre å stå opp for det vi tror på, og den vi er, innenfor lovlighetens grenser. Slik som Faten gjør.

Her er flere artikler knyttet til denne debatten: