Det bør blinke varsellamper når majoriteten bestemmer hva minoritetenes symboler betyr eller ikke betyr | Sturla J. Stålsett

  • Sturla J. Stålsett, professor i diakoni, religion og samfunn, Menighetsfakultetet
Det er galt å gjøre det til et prinsipp at kjent livssynstilhørighet undergraver nøytral og tillitvekkende formidling, skriver Sturla J. Stålsett i debatten om Faten Mahdi Al-Hussainis (bildet) bruk av hijab på NRK.

Kors, hijab – eller en fisk?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Det er galt å gjøre det til et prinsipp at kjent livssynstilhørighet undergraver nøytral og tillitvekkende formidling, skriver Sturla J. Stålsett i debatten om Faten Mahdi Al-Hussainis (bildet) bruk av hijab på NRK.

Faten Mahdi Al-Hussainis hijab opprører. Det er vanskelig å forstå reaksjonen som annet enn ren stigmatisering og trakassering.

Sammenligningen med korsnekt-saken på NRK Sørlandet skaper lett forvirring i bildet: Er det greit med hijab, men ikke med kors?

NRKs prinsipp er dette: En nyhetsoppleser skal ikke bruke religiøse symboler. På andre programflater er det viktig å vise frem mangfoldet.

Som praksis kan dette være greit. Som prinsipp er det høyst problematisk.

Passer det nå, her?

Den høylytte debatten har vært uklar.

Et hovedproblem er en tilsynelatende skråsikkerhet om hva som er et symbol, og hva det betyr og medfører.

I utredningen «Det livssynsåpne samfunn» (NOU 2013:1), gikk vi nøye inn i disse problemstillingene.

NRK står fritt til redaksjonelt å bestemme hva programmets deltagere har på seg. Dette trumfes ikke av religionsfriheten.

Derfor er bruk av kors eller hijab i et program avhengig av en konkret vurdering i hvert tilfelle. Passer det nå, her?

Men et prinsipp som hevder at det pr. definisjon er til hinder for nøytralitet og tillit at noens, inkludert programlederes, livssyn kan gjenkjennes, er dypt problematisk i et demokratisk og livssynsåpent samfunn.

Sturla J. Stålsett.

Jeg mener det var unødvendig å be nyhetsankeret Siv Kristin Sællmann ta av seg korssmykket den gangen.

Det var ingen grunn til at det skulle undergrave troverdigheten i kommunikasjonen. Men hun hadde ingen selvsagt rett til å bære det, der.

Å bære sitt kors?

Et symbol er alltid flertydig. Det ligger til selve karakteren av et symbol.

Det er også usikkert når et symbol er et symbol og når det ikke er det.

Ta for eksempel korset: Det kan være pynt, uavhengig av livssyn. Det brukes av moteikoner, hiphopere eller integreringsministre. Om disse mener noe med korset de pryder seg med, mener de neppe det samme.

Korset kan også uttrykke stolthet over en arv og markere tilhørighet: – Det var min bestemors korssmykke! Men det trenger ikke bety at jeg tror som bestemor, men at jeg er glad i henne og for det hun betydde for meg.

Eller det kan opplagt være et bekjennende symbol: – Jeg går med kors fordi jeg er kristen. Jeg vil gjerne vise det frem. Kanskje også du kan bli inspirert til å slutte deg til min tro.

Men selv da er korset et mangetydig symbol: Hva kan korshendelsen egentlig bety? Hvordan kan et torturredskap forstås som symbol for frelse, savn eller kjærlighet? Her begynner teologiens mangfoldige og møysommelige arbeid.

Les også

Tenk om Sylvi Listhaug kunne ta avstand fra Faten-hatet. Det hadde vært noe | Trine Eilertsen

Skaut eller hijab?

Er det et skaut eller en hijab du har på hodet? Betyr den noe, og i tilfelle hva, og for hvem?

Når symboler alltid må tydes, blir spørsmålet: Hvem har rett til å tyde hva som er et symbol, og hva det betyr?

I et liberalt rettssamfunn må det først og fremst være den som bærer et plagg eller et symbol. Og hun eller han må stå fritt til å kommunisere dette – eller la være.

Det bør blinke varsellamper når majoriteten bestemmer hva minoritetenes symboler betyr eller ikke betyr, bokstavelig talt over hodet på dem.

Andre symboler er tydelige i hva de viser til, men lite kjent – og oppfattes derfor ikke som symboler.

Fisken er et eksempel. Den er et tidlig symbol på kristusbekjennelsen: «Ixthys», ordet for «fisk» på gresk, utgjør forbokstavene i bekjennelsen «Jesus Kristus Guds Sønn Frelser».

Har NRK satt fisken på listen over hva nyhetsankere ikke må vise frem på skjermen? Eller hva med frimurerringer?

Det er altså etter min mening feil, og et uttrykk for makt, å entydiggjøre mangetydige symboler. Det er dessuten ganske nytteløst.

Vi har alle et livssyn

Men mitt viktigste anliggende er at det er galt å gjøre det til et prinsipp at kjent livssynstilhørighet undergraver nøytral og tillitvekkende formidling.

Noen livssynsmerker er ikke valgt, eller kan ikke tas av. Det kan være navn. Sikher, og mange muslimer og jøder, er lett gjenkjennbare ved deres navn.

Blant sikher heter faktisk alle døpte kvinner Kaur og alle menn Singh.

Mener NRK at jeg ikke kan ha tillit til en nyhetsoppleser ved navn Kaur? Det bør ikke NRK mene!

Det ville være et knefall for majoritetsblindheten og lede rett inn i diskriminering av livssyns- og andre minoriteter.

Det bør blinke varsellamper når majoriteten bestemmer hva minoritetenes symboler betyr eller ikke betyr

Regelen om at nyhetsopplesere ikke skal kunne bære religiøse symboler er derfor svært uheldig – som prinsipp.

Vi har alle et livssyn. Tydelig eller utydelig. Det bør ikke gjøres til et problem for tilliten.

Da utestenges i realiteten mange mennesker og grupper fra viktige samfunnsoppdrag.

Men den redaksjonelle friheten til og ansvaret for å bestemme hva som kommer på skjermen, består. Enten det skulle dreie seg om kors, skaut, fisk – eller prangende blomstrende skjorter når sørgebudskap skal formidles.

Det er avgjørende å fastholde at dette først og fremst er et praktisk og funksjonelt spørsmål – uavhengig av religion og livssyn.


På Twitter: @sturlastalsett

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Lese mer? Her er noen forslag: