Debatt

Barneombudet mot rettsstaten

  • Bjørnodd Haave
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Barneombud Reidar Hjermann mener at departementet må vurdere om også henlagte saker med overgrep mot barn skal stå oppført i en attest. Han vil altså at personer som har vært mistenkt for seksuelle overgrep mot barn, skal få dette nedfelt i en politiattest.Jeg syntes Hjermann ble urimelig behandlet i den mye omtalte ansettelsesprosessen, men nå ser jeg at det er helt feil mann som bekler denne stillingen. Forslaget hans er intet mindre enn uhyrlig. En slik ordning hører ikke hjemme i det samfunnssystemet vi tilstreber. Den ville bryte med de grunnleggende prinsipper som gjelder i et demokrati og i en rettsstat, der enhver skal anses som uskyldig inntil det motsatte er bevist. Med en slik ordning vil uskyldige mennesker kunne bli rammet og merket for livet!

Les mer om

  1. Debatt