Debatt

Kort sagt, tirsdag 20. juli

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Domstoler og politikk. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Velmenende, men lite prinsipiell om domstolene

I Aftenpostens leder 12. juli berømmer redaksjonen at domstolene fanger opp politiske stemningsskifter. I dette tilfellet fordi Oslo tingrett i en narkotikasak senket straffen for narkotikabruk.

Aftenpostens synspunkt henger tydeligvis sammen med at det i samme leder fremgår at avisen støttet regjeringens forslag om avkriminalisering, dvs. det forslaget som ble nedstemt i Stortinget av Ap, Sp og Frp.

Jeg skal ikke i dette innlegget ta stilling til spørsmålet om avkriminalisering eller senket straffenivå. Det er ikke poenget her. Det prinsipielle poeng jeg synes Aftenposten hopper for lett over, er domstolenes forhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Det er ikke nødvendigvis sammenfallende med de politiske stemninger fra toneangivende politikere.

Domstolene bør alene dømme ut fra loven og ikke politiske signaler som ikke er reflektert i lov. Svikter domstolene dette prinsipp, eller prinsippet utvannes, får vi lett amerikanske tilstander, der dommernes antatte personlige og politiske standpunkt kommer i større fokus enn lovens bokstav.

Det er neppe en utvikling vi ønsker.

Aftenposten bør tenke over en situasjon der en norsk domstol dømmer ut fra politiske signaler, men der dommen går ut på det motsatte av hva Aftenposten mener er riktig, og kanskje også hvordan gjeldende lov bør forstås. Jeg kan vanskelig tenke meg at Aftenposten da berømmer domstolen for å lytte til politiske vinder.

Aftenposten redder seg delvis inn ved å vise til avgjørelser fra Høyesterett som gir støtte for lavere narkotikadommer, men dette drukner likevel i avisens hovedpoeng om at det er positivt at domstolene følger politiske signaler. Derfor er Aftenpostens leder velmenende, men for lite prinsipiell.

Andreas Mellbye, advokat


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Domstolene
  3. Politikk
  4. Domstol