Debatt

Norsk-russisk revisjonssamarbeid ga resultater | Per-Kristian Foss

  • Per-Kristian Foss, riksrevisor
Havforskningsinstituttet tester utstyr i Isfjorden på Svalbard før et tokt i Barentshavet og Polhavet.

Har satt en stopper for ulovlig torskefiske i Barentshavet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Riksrevisjonene i Norge og Russland har hatt et tett samarbeid om revisjon av fiskeressurser, atomavfall og Arktisk Råd. Dette har bidratt til å styrke det generelle samarbeidet mellom Norge og Russland i Nord, fastslo nylig statssekretær Tore Hattrem i Utenriksdepartementet.

Fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet er felles mellom Norges og Russland. For ti år siden var det et betydelig overfiske: Hver tredje torsk, eller rundt 100.000 tonn årlig, ble fanget ulovlig.

Stoppet ulovlig fiske

Riksrevisjonene i Norge og Russland samarbeidet om å revidere fiskeriforvaltningen i de to landene. Revisjonen bidro til at det ulovlige fisket ble stoppet og til at det ble satt i gang tiltak for å rydde opp i den ineffektive forvaltningen.

De to landenes riksrevisjoner samarbeidet også om revisjon av opprydningsarbeidet av radioaktivt avfall i Nordvest-Russland. Samarbeidet bidro til bedre forvaltning av ressursene på begge sider av grensen.

De gode erfaringene førte til at revisjonssamarbeidet ble utvidet. I undersøkelsen av myndighetenes arbeid i Arktisk Råd, deltok USA, Danmark og Sverige i tillegg til Norge og Russland. Det ble gjennomført felles revisjonshandlinger og laget en felles rapport.

Samarbeide om miljø

Disse eksemplene viser at samarbeid med internasjonale kolleger kan gi langt større effekter enn å gjøre jobben alene. Det er nylig besluttet at det skal gjennomføres en felles revisjon av det norsk-russiske miljøsamarbeidet.

Vi er overbevist om at også dette samarbeidet vil gi nyttige innspill til norske og russiske myndigheter, og forhåpentligvis også bidra til å styrke den generelle relasjonen mellom de to landene.


Les også

  1. Torskekvotene blir påvirket av russisk nekt i Barentshavet

  2. Barentsburg: Et lite stykke Sovjet på norsk permafrost

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Russland
  2. Norskehavet
  3. Arktisk råd