Debatt

Feil og upresist om grønn skattekommisjon

 • Lars-erik Borge
 • Brita Bye
 • Michael Hoel
 • Knut Einar Rosendahl
På Mosseveien i høst sto elbilkøen like stille som den øvrige trafikken.

Å subsidiere bruk av elbiler er et lite målrettet virkemiddel i klimapolitikken. Et utvalg som påpeker dette, må regne med å møte motstand fra dem som har kjempet frem denne politikken.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Marius Holm i Zero kritiserer grønn skattekommisjon i et innlegg i Aftenposten 4. mars. Siden innlegget inneholder en rekke feil og unøyaktigheter, er det behov for å korrigere fremstillingen:

 • Utvalget foreslår økt bruk av miljøavgifter for å oppnå mer miljøvennlig forbruk og produksjon. Det er feil når Holm påstår at utvalget mener at «miljøskaden gjerne kan fortsette, så sant den er priset riktig.»
 • Utvalget legger til grunn at Norge inngår en avtale med EU om kutt i klimagassutslippene i 2030 i et omfang som er forenlig med togradersmålet. Påstanden «kommisjonen legger ikke togradersmålet til grunn» er gal.

Anbefaler høy CO2-avgift

Lars-Erik Borge, professor, leder av grønn skattekommisjon.

Holm påstår at utvalget legger til grunn at Norges forpliktelser «kan oppfylles gjennom kjøp av billige tiltak i andre EU-land». Utvalget forventer tvert imot at tiltak i andre EU-land vil kunne bli dyre. Det er bakgrunnen for å anbefale en relativt høy CO2-avgift. Utvalgets forslag til avgiftsnivå er et startpunkt, og det forventes at CO2-avgiften må trappes vesentlig opp for å nå utslippsmålet i 2030.

Brita Bye, forsker, medlem av grønn skattekommisjon.

Det vil ikke bli billigere å kjøre bil på bygda slik Holm påstår. Redusert veibruksavgift på bensin og diesel mer enn motvirkes av en ny distansebasert ulykkesavgift.

Michael Hoel, professor, medlem avgrønn skattekommisjon.
Knut Einar Rosendahl, professor, medlem av grønn skattekommisjon.

Forskjellen i bruksavgifter mellom elbiler og bensin— og dieselbiler vil bli mindre enn i dag (elbiler har ikke avgift på bruk), men forskjellen vil være større enn hva Holm antyder. Forskjellen vil øke over tid etter hvert som CO2-avgiften trappes opp.

Vi vil ikke ha full stans i elbilsalget

Utvalget forventer at en større del av den fremtidige bilparken vil bestå av nullutslippsbiler eller andre biler med svært lave utslipp. Det er ikke dekning for å si at «grønn skattekommisjon vil ha full stans i elbilsalget».

Å subsidiere bruk av elbiler er et lite målrettet virkemiddel i klimapolitikken siden det også bidrar til kø, støy, lokale utslipp, ulykker og veislitasje. Et utvalg som påpeker dette, må regne med å møte motstand fra grupper som har kjempet frem gjeldende elbilpolitikk, men anbefalingene blir ikke mindre riktige av den grunn.


Les mer om bilavgiftene:

Les også

 1. Sps Borten Moe vil fjerne alle elbil-fordeler

 2. Grønn skattekommisjon vil ha billig diesel og full stans i elbilsalget. Sånn går det når økonomene misforstår oppgaven.

Les mer om

 1. Debatt
 2. Trafikk
 3. Klimaendringer