Debatt

Vi er uenig i Eilertsens påstander. Vi trenger en moderne IA-avtale. | Melsom og Heimli

  • Nina Melsom
    direktør for arbeidsliv, NHO
  • Roger Haga Heimli
    2. nestleder, LO
Statssekretær Christl Kvam (H) møter partene i arbeidslivet som starter forhandlinger om ny IA-avtale (Avtalen om et inkluderende arbeidsliv).

Vi er ikke helt i mål, men har resultater å vise til.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en kommentar torsdag 20. desember beskriver Trine Eilertsen IA-arbeidet i lite flatterende ordelag: IA-avtalen er en avtale om borgfred mer enn en avtale som skal få ned sykefravær. Sykefraværet kommer neppe til å gå særlig mye ned de neste fire årene. Og skal vi tro Eilertsen, er det bare kutt i sykelønnsordningen som virkelig ville hatt en effekt.

Sykefraværet er redusert

Vi er uenig i Eilertsens påstander. Sykefraværet er redusert med 12,9 prosent siden den første IA-avtalen ble underskrevet i 2001. Vi er ikke helt i mål, men har resultater å vise til. En sentral erkjennelse er at inkluderingsarbeidet krever et bransjetilpasset arbeid.

I industrien har de klart å redusere sykefraværet med over 20 prosent, mens andre bransjer ikke har vært i nærheten av å oppnå samme resultat. Arbeidet med å få ned sykefraværet er ikke hyllevare, men skreddersøm.

Vi ønsker å følge opp bransjer med høyt sykefravær med egne bransjeprogram. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes. Både ledelse, tillitsvalgte og verneombud har viktige roller. Et godt grep for å stimulere til godt partssamarbeid og lavere fravær er utvidet rett til egenmelding. Dette har IA-bedriftene hatt gode erfaringer med og vil med den nye IA-avtalen være tilgjengelig for alle bedriftene.

I forhandlingsrundene om den nye IA-avtalen har vi vært enige om å holde sykelønnen unna forhandlingsbordet.

Les også

Les Trine Eilertsens kommentar: Optimistisk arbeidsliv

Vanskelig å sammenligne

Eilertsen er begeistret for resultatene i Sverige og Danmark, som har et lavere sykefravær enn Norge. Det er ikke rett frem å sammenligne sykefravær mellom land, fordi det varierer hva slags type fravær som omfattes av ordningen. Et lavt sykefravær kan for eksempel kombineres med høyere fravær målt i annen statistikk, slik at det totale jobbnærværet likevel ikke er høyere.

Nå går vi inn i en ny fireårsperiode med en moderne avtale om hvordan vi skal jobbe for å redusere sykefraværet, men det er på den enkelte arbeidsplass jobben må gjøres. Vi kan ikke vedta godt arbeidsmiljø – det må skapes.


Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Sykefravær
  2. Arbeidsmiljø
  3. Inkludering