Debatt

Havarikommisjonen tilslører sannheten om fregatthavariet! | Rolf Ole Eriksen

  • Rolf Ole Eriksen
    Rolf Ole Eriksen
    Rådgiver sikkerhet og beredskap, tidligere beredskapsleder
Den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad slik den lå nord for Stureterminalen i Øygarden 14. november.

Hendelsesforløp og årsakssammenhenger blir underkommunisert.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Da KNM Helge Ingstad, fullastet med våpen, kolliderte med et tankskip på 250 meter med 625.000 fat råolje, var det et av de verst tenkelige ulykkesscenarioer. Hvorfor klarte man ikke å forhindre dette?

Millioner er investert i nye radarer, overvåkings- og kommunikasjonsutstyr for at Sjøtrafikksentralen på Fedje skulle være best mulig rustet til å forhindre skipsuhell. De skal informere og regulerer skipstrafikken og straks gripe inn ved mistanke om feil kurs eller andre unormale forhold. Det er deres hovedoppgave!

Havarikommisjonen tåkelegger

Havarikommisjonen sier i sin rapport at det på vaktskiftet kl. 03.40 var «observert et objekt som lå stille ved Stureterminalen».

Les også

Havarikommisjonen: Mannskapet trodde tankskipet var Stureterminalen

Fregatten, med topp moderne radar og navigasjonsutstyr, kunne følge enhver bevegelse til alle fartøyene i området. Radar/AIS-informasjon viste at to slepebåter lå ved siden av tankbåten. Losen på tankskipet varslet Fedje kl. 03.13 at de forberedte avgang, og fregatten som hadde lyttevakt på kanal 80 var informert før vaktskiftet om at tankskipet var klar til å forlate terminalen. Likevel beskriver Havarikommisjonen tankskipet som et stasjonært objekt og «etter vaktskiftet var det denne situasjonsforståelsen som lå til grunn».

I strid med sjøveisreglene

Mannskapet har åpenbart opptrådt i strid med sjøveisreglene, som pålegger mannskapet å søke på lang avstand, foreta radarplotting av observerte gjenstander og ikke trekke slutninger på grunnlag av sparsomme radaropplysninger.

Det er uforståelig at et krigsskip nærmest «leker seg» i 17–18 knop inn mot den trafikkerte oljeterminalen, som utgjør et betydelig risikopotensial. Fregatten tilbakela i løpet av de 20 minuttene, fra vaktskiftet til kollisjonen inntraff, en distanse på over 10 kilometer! Det krever særlig aktsomhet og årvåkenhet ved seiling i mørket, uten AIS-signal, hvor man ikke er synlig for andre sjøfarende.

Kranbåten Rambiz jobber ved den havarerte KNM Helge Ingstad. Foto fra 27. november.

Seilt i blinde?

Havarikommisjonen gir inntrykk av at fregatten i løpet av denne tiden nærmest har seilt i blinde, uten å følge med på radaren som ville vist at tankskipet var på vei ut fra terminalen. Det er oppsiktsvekkende!

Tankbåten, med kystverkets los om bord, fulgte den normale ferdselsruten. Da de oppfanget ekkoet av fregatten på radaren, ble krigsskipet kalt opp av både tankskipet og sjøtrafikksentralen, med beskjed om umiddelbart å svinge styrbord for å unngå kollisjon. Fregatten var da flere hundre meter fra land og hadde god plass til å passere tankskipet, men gir da beskjed om at de «ikke kan svinge styrbord før de hadde passert objektet de hadde på styrbord side.» Det var som kjent tankskipet!

Les også

Verftsansatte om KNM Helge Ingstad-teori: – Ansvarsfraskrivelse

Hva Havarikommisjonen ikke nevner

Havarikommisjonen hevder at «Besetningen på KNM Helge Ingstad så ikke navigasjonslanternene på Sola TS» og trodde det var Stureterminalen de hadde rett forut. Det indikeres at dekksbelysningen på tankskipet kan ha vært medvirkende til kollisjonen.

Det er mannskapets klare plikt i henhold til sjøtrafikkreglene å slakke farten eller stoppe for å få mer tid til å vurdere situasjonen. Likevel fortsatte fregatten i samme høye fart og med en kurs som tilsier at de da ville ha kollidert med Stureterminalen? Det unnlater Havarikommisjonen å nevne.

Fregatten foretar helt uventet en panikkartet unnamanøver mot babord og krysser foran tankbåten. Det er klart i strid med sjøveisreglene. Ved fare for kollisjon med et møtende fartøy skal begge fartøyene unnvike kollisjonen ved å endre kurs mot styrbord. Dette nevnes heller ikke av Havarikommisjonen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (t.h.) og sjef for sjøforsvaret Nils Andreas Stensønes uttalte seg 29. november om om fregattulykken etter at Statens havarikommisjon hadde lagt frem sin foreløpige rapport.

Et mirakel hindret katastrofe

Det er åpenbart at KNM Helge Ingstad foretok en farefull ferd i høy fart, uten å ha et oppdatert og riktig situasjonsbilde og nødvendige risikoforståelse. Her er det klare brudd på flere av sjøveisreglene både med hensyn til å holde utkikk og sikker fart.

Et mirakel hindret en gigantisk katastrofe, med potensielt store tap av menneskeliv, brann, eksplosjoner, ukontrollert utløsning av eksplosiver og omfattende miljøforurensninger.

Forsvarets stolthet KNM Helge Ingstad ligger nå havarert i fjæresteinene og har påført staten kostnader/tap som fort kan beløpe seg til mange milliarder og redusert forsvarsevne. Dette angår ikke bare Forsvaret og Kystverket!

Manglende inngripen fra Kystverket

Havarikommisjonen underkommuniserer fregattens åpenbare ansvar, tilslører de faktiske forholdene, utelater viktige deler av hendelsesforløpet og skaper et unyansert og feilaktig inntrykk. Havarikommisjonen antyder at tankbåten, som den juridiske motpart i kollisjonen, ref. sjøveisreglene paragraf 2A, kan ha bidratt til kollisjonen fordi dekkslysene var tent.

Man skal alltid være varsom med å trekke forhastede konklusjoner, men selv de fremste sjørettsadvokater vil nok ha utfordringer med å frita fregatten for hovedansvaret, samtidig som den manglende inngripen fra Kystverket, i vesentlig grad har bidratt til hendelsen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Fregatthavariet
  2. KNM «Helge Ingstad»
  3. Tankskip
  4. Kystverket
  5. Skipstrafikk